Podpora pre menšie firmy, ktoré hľadajú príležitosti aj mimo Slovenska

Podpora pre menšie firmy, ktoré hľadajú príležitosti aj mimo Slovenska

Národné podnikateľské centrum, SARIO a SBA ponúkajú malým a stredným podnikom rôzne typy podpory pri rozširovaní podnikania alebo partnerstiev do zahraničia.

Slovak Business Agency (SBA) ponúka malým a stredným podnikom (MSP) zo Slovenska možnosť uchádzať sa o podporu v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý realizuje SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci so Slovak Business Agency ako partnerom. Projekt sa v rámci EÚ realizuje od začiatku roka 2017 až do októbra 2023.

V rámci tohto projektu sú na čerpanie služieb oprávnené malé a stredné podniky do 250 zamestnancov so sídlom mimo Bratislavského kraja a ročným obratom menej ako 50 mil. €, ktoré v uplynulých 3 fiškálnych rokoch nemohli čerpať štátnu pomoc vo výške nad 200 000 € (podrobnejšie overovanie prebieha po zapojení sa do konkrétnej výzvy).

SBA ponúka firmám možnosť využiť poradenstvo od skúsených odborníkov, pričom si samy stanovia oblasť, v ktorej potrebujú poradiť alebo sa zaškoliť - všetko s dôrazom na internacionalizáciu, keďže na tú je projekt zameraný. Ďalšie služby, ktoré poskytuje SBA v rámci projektu malým a stredným podnikom, sú špecifikované v informácii SBA. Sú poskytované bezplatne, ide okrem iného o účasť na zahraničných biznisových podujatiach alebo vytváranie obchodných združení).

  Informačný leták k programu Podpory internacionalizácie

Aké typy pomoci sú pre malé a stredné podniky k dispozícii?

Momentálne je spustených niekoľko výziev pre MSP na Slovensku.

 1. Krátkodobé individuálne poradenstvo – do 10 hodín/rok

  Môžete využiť odborné poradenstvo v rozsahu 10 hodín z oblasti marketingu, financovania, manažmentu, účtovníctva, daní, tematiky alternatívnych obchodných platforiem, práva či legislatívy a mnohých iných oblastí, pričom dôraz sa kladie na podporu internacionalizácie vášho podnikania. Cez projekt vie SBA firme poskytnúť lektorov či mentorov alebo môžete využívať aj svojich doterajších lektorov, ktorí vám aktuálne poskytujú služby v tejto oblasti.
 2. Dlhodobé individuálne expertné poradenstvo v rozsahu 80 hodín na komplexné vyriešenie vášho problému bez spolufinancovania

  Či už túžite nadviazať medzinárodné obchodné kontakty, prípadne expandovať na zahraničné trhy alebo potrebujete konzultovať vašu obchodnú či marketingovú stratégiu, naši odborníci a lektori vám pomôžu vyriešiť problém v akejkoľvek oblasti vášho podnikania.
 3. Dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia MSP do komunitárnych programov EÚ

  Žiadatelia môžu získať lektora, ktorý im pomôže s vypracovaním projektovej žiadosti na získanie finančných prostriedkov a odborne ich usmerniť. Výzva je univerzálna, čo znamená, že MSP sa prostredníctvom nej môžu zapojiť do všetkých komunitárnych programov EÚ a bude otvorená až do vyčerpania stanoveného rozpočtu v zmysle Schémy. Komisia bude zasadať priebežne, v závislosti od počtu podaných žiadostí alebo priebežných uzávierok jednotlivých komunitárnych programov EÚ. Pracovníci SBA pre váš región vám ochotne poskytnú dodatočné informácie o aktuálnych programoch.
 4. Nové výzvy na krátkodobé poradenstvo v oblasti využívania nástrojov elektronického podnikania alebo dlhodobé poradenstvo v oblasti využívania nástrojov elektronického podnikania

  V rámci nich môžete využiť poradenstvo, ktoré sa týka web stránok, eshopov, elektronickej komunikácie, online marketingu, napríklad PPC reklamy a pod. Môžete si naplánovať individuálne 10 či 80 hodín s odborníkom, ktorý s vami nastaví všetko potrebné ohľadom vašich web stránok (eshopu) a zvýši tým dosah vášho internetového podnikania. Priamo v žiadosti je možnosť výberu z viacerých oblastí internetovej ekonomiky.
 5. Individuálna účasť podnikov na prezentačných podujatiach v zahraničí

  Táto výzva by sa mala spustiť koncom roka 2018 a na základe prihlásenia sa do výzvy bude po overení a schválení žiadosti možné získať nepriamu finančnú podporu v podobe preplatenia leteniek, ubytovania, prepravy exponátov na zahraničné biznisové podujatia. Výška podpory bude záležať od miesta podujatia.
 6. Rôzne podnikateľské aktivity pre MSP v zahraničí

  Aktivity SARIO v rámci podpory internacionalizácie zahŕňajú účasť na výstavách a veľtrhoch, podnikateľské misie, exportnú akadémiu, sourcingové a kooperačné podujatia, rozvoj dodávateľských reťazcov a iné. SARIO - zoznam aktuálnych podujatí a misií.
 7. Priebežne bude SBA a SARIO zverejňovať ďalšie výzvy pre MSP na zapojenie sa do aktivít v rámci projektu na podporu internacionalizácie

 8. Cez SBA a spomínaný program sa realizujú aj rôzne celodenné interaktívne workshopy

  Napríklad workshopy na prezentovanie možností čerpania z komunitárnych programov, workshopy zamerané na internetovú ekonomiku (napr. PPC reklama s odborníkom, ktorý aktívne pracuje so zástupcom spoločnosti a nastavuje PPC kampaň (cca 8 hod.), obsahový marketing, copywriting - písanie textov a reklám, obchodná komunikácia a pod.) V prípade záujmu sledujte web stránku SBA alebo sa obráťte na regionálneho zástupcu SBA.

Aké workshopy SBA už doteraz v rámci programu realizovala? Viac info na web stránke SBA.SBA workshopy pre MSP

Ako sa môžete prihlásiť do niektorej z výziev programu

Prihlasovaniu sa do jednotlivých výziev spomínaných vyššie predchádza povinná registrácia klienta do Národného podnikateľského centra (NPC) na tomto odkaze. Registrácia je jednorazová, bez poplatku a slúži klientovi počas celej dĺžky trvania projektu na prihlasovanie sa do výziev a aktivít projektu.

Na tomto portáli si potom vyberiete a vyplníte príslušnú žiadosť k výzve, na ktorú ste sa rozhodli reagovať. Súčasťou Žiadosti sú aj povinné prílohy – Profil MSP a Test podniku v ťažkostiach, ktorých tlačivá na stiahnutie nájdete v Žiadosti.

Kompletne vyplnené prílohy zašlite na príslušný regionálny e-mail NPC:

 • Banskobystrický kraj: npint_bb(zavináč)npc.sk
 • Trenčiansky kraj: npint_tn(zavináč)npc.sk
 • Nitriansky kraj: npint_nr(zavináč)npc.sk  
 • Prešovský kraj: npint_po(zavináč)npc.sk 
 • Košický kraj: npint_ke(zavináč)npc.sk 
 • Trnavský kraj: npint_tt(zavináč)npc.sk  
 • Žilinský kraj: npint_za(zavináč)npc.sk

Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, neváhajte kontaktovať odborných konzultantov na regionálnych pobočkách – Trade Pointoch.

 Podrobný manuál pre žiadateľa od agentúry SARIO si môžete prečítať TU.

newsletter