Politika kvality Pekastroj

Záleží vám na tom, aké hodnoty vyznáva váš obchodný partner a či stojí naozaj na pevných základoch? Nám áno, a preto sa zamýšľame aj nad svojimi vlastnými hodnotami, ktoré riadia našu činnosť od začiatku do konca.

Každé písmeno v názve našej firmy stojí za jednou zo zásad, ktorými sa od vzniku Pekastroja riadime v každom kroku. Nie sú to pre nás slogany, ale skutočné naplnenie toho, čomu veríme.

Kvalita a ústretový ale zároveň otvorený postoj k zákazníkom sú základom všetkého, čo robíme - od prieskumu trhu a získavania nových partnerov, cez realizáciu zákazok našich klientov, servis a našu vlastnú doplnkovú výrobu, až po neustále vzdelávanie a napokon aj upevňovanie vzťahov a kolektívu.

Hlavnými zámermi a hodnotami firmy PekaStroj sú:

Hodnoty v rámci politiky kvality Pekastroj

Čo pre nás každá z týchto hodnôt znamená?

Ponuka kvalitných strojov

Chceme byť partnerom pre pekárenské a cukrárske prevádzky, ktorým tiež záleží na kvalite svojich výrobkov. Dobré stroje, ktoré vydržia záťaž a ponúkajú najnovšie technologické vychytávky sú pre takýchto výrobcov alfou a omegou. Hovorí sa, že nikto nie je taký bohatý, aby si mohol dovoliť kupovať lacné a nekvalitné veci. Najmä, keď ide o niekoľkotisícové investície do rozvoja svojej firmy.

Energický kolektív pracovníkov

Bez dobre vyškolených a pozitívne naladených ľudí, ktorí sa proaktívne vedia sami chytiť každej vhodnej príležitosti, by sme v tomto biznise asi dlho neprežili. Otvorenosť, akčnosť a ústretovosť oceňujú najmä klienti, ktorí sami disponujú týmito vlastnosťami.

Kvalita našich dodávateľov

Jednou vecou je kvalita zariadení do vašej pekárne / cukrárne, druhou je erudovaný partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Budujeme sieť svojich dodávateľov z firiem, ktoré dosiahli stabilné a prestížne postavenie na trhu. Majú kvalitne nastavené procesy vo výrobe i obchode, takže sa s nimi dobre pracuje a aj vďaka tomu vieme slovenským zákazníkom dodať stroje a zariadenia popredných svetových značiek za dobré ceny a v termínoch, na ktorých sme sa dohodli.

Akýkoľvek výrobok a doplnok

Snažíme sa firmám na našom cieľovom trhu - slovenským pekárom, cukrárom a cestovinárom - dodať z jedného mieste všetko, čo na spustenie alebo dovybavenie svojich prevádzok môžu potrebovať. Od našich partnerov odoberáme celú škálu pecí, liniek a iných zariadení, potrebných v modernej pekární, cukrární, hotových aj na mieru vyrábaných. Okrem toho sme spustili vlastnú doplnkovú výrobu vybavenia pekární a gastroprevádzok. Ide o výrobu foriem, plechov z nereze, ale aj vozíkov, regálov, stolov a iného vybavenia na zákazku.

Spokojnosť našich zákazníkov

Bez spokojných zákazníkov by žiaden biznis nemohol fungovať. Naše procesy sú nastavené s ohľadom na zákazníka - od prvého kontaktu cez špecifikovanie objednávky a jej realizáciu až po záručný či pozáručný servis. Vyplatením zakúpeného zariadenia sa to nekončí. So zákazníkmi si budujeme dlhodobé vzťahy, testujeme spolu s nimi výrobky u nás alebo priamo u zahraničných výrobcov, pozývame ich na otvorené dni k nám do firmy, na návštevy medzinárodných výstav ako je IBA v Mníchove, na vzdelávacie akcie v rámci profesných organizácií, stretávame sa s nimi radi aj na spoločenských podujatiach ako sú Športové hry pekárov.

Trvalé zlepšovanie našich služieb

Vývoj na trhu, nárast konkurencie, technologický rozvoj dnes idú dopredu míľovými krokmi. Nedokázali by sme s nimi udržať tempo bez toho, aby sme sa neustále vzdelávali, vylepšovali procesy, pýtali sa partnerov a klientov, čo je pre nich dôležité.

Rýchlosť

Nie je to len otrepaná fráza, že "čas sú peniaze", ale neodškriepiteľný fakt biznisu. Aj pre nás je dôležité, aby sme zákazku dotiahli do konca čo najskôr bez skompromitovania kvality, pretože nás už čakajú ďalší klienti, ktorým môžeme pomôcť.

Odborný servis

Rovnako, ako pri výrobe a použitých materiáloch je kvalita zásadná aj pri servise. Je pravda, že špičkové stroje nepotrebujú toľko opráv, ale servis pokrýva okrem záručných a pozáručných opráv aj montáž, správne nastavenie a doladenie zariadení či nápravy ľudských chýb.

Jedinečnosť

Snažíme sa, aby celý balík našich činností - ponuka, prístup, procesy - bol jedinečný. Aby sme vďaka tomu mohli vytvárať jedinečné vzťahy s jedinečnými zákazníkmi a podieľali sa tak na produkcii jedinečných pekárskych a cukrárskych výrobkov. Vieme, že každá zákazka je špecifická a vyžaduje si individuálny prístup.

  PDF na stiahnutie

Chcete zdokumentovať pre svojich vlastných klientov, aká je kvalita vašich dodávateľov?
Stiahnite si Politiku kvality firmy PekaStroj pre rok 2018 v PDF   Politika kvality pekastroj 2018 - PDF.

Na čo slúži politika firmy vo vzťahu k partnerom, klientom a tímu?

Politika kvality poskytuje rámec na ďalšie strategické plánovanie vo firme, je napĺňaná pravidelným prehodnocovaním jej vhodnosti v čase a trhovom priestore, a plnením jednotlivých cieľov. Je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy, ktorí sú s ňou oboznámení a mali by s ňou byť aj stotožnení.

Politika kvality firmy PekaStroj je verejným dokumentom, ktorý poskytujeme zainteresovaným stranám.

Plnenie zásad popísaných v tejto politike kvality dosahujeme prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých cieľov cestou zodpovedných riešiteľov z radov vlastných zamestnancov. Pre dosiahnutie každého významnejšieho cieľa navrhuje zodpovedný riešiteľ program vo forme konkrétnych krokov pre členov riešiteľského tímu.