Viete upiecť a nazdobiť víťaznú tortu?

Viete upiecť a nazdobiť víťaznú tortu?

Prihláste sa na súťaž o najkrajšiu a najchutnejšiu tortu na výstave Torty & svet pečenia, ktorá bude v polovici mája 2019 v Trenčíne.

Organizátor 7. ročníka cukrárskej výstavy Torty & svet pečenia, ktorá sa tento rok koná na výstavisku Expo Center Trenčín od 17. do 18. mája, pripravili ako jedno z hlavných sprievodných podujatí súťaž o NAJ tortu.

Do súťaže o najkrajšiu a najchutnejšiu tortu sa môže prihlásiť každý, kto chce dokázať svoje cukrárske schopnosti a zručnosť pri zdobení tort.

Súťažné kategórie na súťaži o najkrajšiu a najchutnejšiu tortu Trenčín Máj 2019:

 1. Svet očami detí (KAT1)
 2. Slávnostná torta (KAT2)

Torty & svet pečenia - súťaž o najkrajšiu slávnostnú tortu 2019

Podmienky tortovej súťaže na výstave Torty & svet pečenia 2019:

Každý súťažiaci sa môže prihlásiť len s jednou tortou do jednej súťažnej kategórie. Úloha je vyrobiť tortu, hotovú polystyrénovú maketu (základňa max. 50x50 cm) alebo aranžmá podľa vybranej kategórie. Výška torty neobmedzená, zdobenie ľubovoľnou technikou.

Povolené ozdoby na torty: stuhy, floristické drôtiky, pásky a piestiky na výrobu kvetov. Nepovolené sú nejedlé ozdoby a dekorácie.

Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny. Víťazná torta musí zostať vystavená až do ukončenia výstavy.

Torty & svet pečenia - súťaž o najkrajšiu slávnostnú tortu 2019

Ako sa prihlásiť na súťaž o NAJ tortu na Expo Trenčín Máj 2019?

 • Prihlášku a potvrdenie o zaplatení registračného poplatku 5 eur treba zaslať (poštou alebo e-mailom) na: Súťaž o najkrajšiu a najchutnejšiu tortu - Torty & svet pečenia, Vladimíra Kyselicová, EXPO CENTER, K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, e-mail: kyselicova@expocenter.sk.
   
 • Prihlášku (PDF na vytlačenie alebo vypísanie) si môžete stiahnuť tu na stránke výstavy Torty & svet pečenia 2019.
   
 • Registračný poplatok: 5 EUR (4,17 EUR + DPH) treba uhradiť na číslo účtu organizátora: Prima banka Slovensko 0642955001/5600, BIC KOMASK2X / IBAN SK53 5600 0000 0006 4295 5001. Ako variabilný symbol uveďte IČO a
  do správy dajte priezvisko súťažiaceho. Prihláška sa stáva záväznou po uhradení registračného poplatku.
   
 • Uzávierka prihlášok do súťaže je 10. mája 2019. Nepremeškajte!

Totry & svet pečenia - súťaž o naj tortu 2019

newsletter