NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Podporujeme NITRIANSKU KOMUNITNÚ NADÁCIU, ktorá poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji.
Nadácia poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporuje verejnoprospešné aktivity z rôznych oblastí ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie, dopravná výchova...
Sú stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región.
Zlepšujú kvalitu života v nitrianskom kraji rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia je v každodennom kontakte so žiadateľmi o grant, najmä počas konzultácií a návštev podporených aktivít. Osobný kontakt s ľuďmi tvorí jednu z ich hlavných priorít, nadácia vďaka nemu lepšie pozná potreby ľudí v komunite.
Veria, že si ľudia v našom kraji budú vzájomne pomáhať a spoločne vytvárať lepšie miesto pre život.
newsletter