Gostol - Vyguľovač SABOTIN 3,3

Kužeľový vyguľovač SABOTIN 3.3 je určený na pomocné a konečné tvarovanie (zaoblenie) pšeničného a pšenično-ražného cesta (max. obsah raže 60%).

Výrobca:
Gostol-Gopan
Obj. čislo:
SABOTIN 3,3

Gostol - Vyguľovač SABOTIN 3,3

Kužeľový vyguľovač SABOTIN 3.3 je určený na pomocné a konečné tvarovanie (zaoblenie) pšeničného a pšenično-ražného cesta (max. obsah raže 60%).

Zariadenie zabezpečuje, že tvarované kusy cesta získavajú ideálny tvar a dokonale hladký povrch.
Svojou mohutnou konštrukciou a množstvom dostupných verzií je vhodným pre stredné a veľké priemyselné pekárne s automatickým zariadením na výrobu chleba.

Dostupné sú tri verzie stroja v závislosti od režimu nastavenia špirál:
- SABOTIN 3.3 RS (manuálne nastavenie špirál na segmenty),
- SABOTIN 3.3 RC (centrálne nastavenie manuálnej špirály) a
- SABOTIN 3.3 MC (centrálne nastavenie špirálových motorov).

VÝHODY
Vďaka nastaviteľným špirálam je možné stroj použiť na tvarovanie produktov rôznej veľkosti.
Rýchlosť kužeľa je nastaviteľná, čo umožňuje výber optimálnej rýchlosti podľa kapacity a typu cesta.
Mäkký štart a zástava stroja.
Nakladanie z 3 strán (o 3,6 a o 9)
Jedna za najdlhších tvarovacích vzdialeností dostupných na trhu zaručuje optimálne okrúhle tvarovanie.
Nerezová klávesnica ovládacieho panela.ä
Všetky časti stroja, ktoré prichádzajú do kontaktu s cestom sú pokryté teflónom. Teflónový povlak má špeciálnu kvalitu a hrúbku, čím sa znižuje riziko prilepenia cesta.
Stroj môže byť vybavený ventilátorom na fúkanie studeného alebo teplého vzduch, aby sa znížilo riziko prilepenia cesta.
Stroj je pohyblivý na kolieskach.
Tichá prevádzka stroja.
Jeho mohutná konštrukcia zabezpečuje dlhú životnosť stroja a spoľahlivú prevádzku aj pri nepretržitej prevádzke.

Cenovú ponuku Vám na vyžiadanie vypracujeme.

Detaily produktu

Zakládna verzia SABOTIN 3.3 RS zahŕňa
- špirály a kužeľ pokrytý teflónom
- nastaviteľná rýchlosť kužeľa
- nerezové pokovanie
- manuálne nastavenie špirál
- výtokový žľab pokrytý teflónom

Zakládna verzia SABOTIN 3.3 MC zahŕňa
- špirály a kužeľ pokrytý teflónom
- nastaviteľná rýchlosť kužeľa
- nerezové pokovanie
- motorické nastavenie špirál
- výtokový žľab pokrytý teflónom

Opcie pre všetky verzie
Kužeľ s drážkami alebo bez drážok. Kužeľ bez drážok je vhodný pre mäkké cesto.
Extra poteflónovanie kužeľa. Na žiadosť kupujúceho sme dodali teflón vyrobený výrobcom GE.KA.CE.
Vstupný dopravník. Je dostupná verzia plsteného pásu alebo modrého pásu. Táto verzia je potrebná v prípade, že cesto preniká na vstupný dopravník kolmo.
Výstupný dopravník. Je dostupná verzia plsteného pásu alebo modrého pásu.
Výstupný formovací pás s posypom múky. Je potrebné pri konečnom formovaní, kde sa vyžaduje presná pozícia cesta.
Vysúvanie kužeľa je poháňané kužeľom alebo vlastným pohonom. Je potrebný pri inštalácii formovacie dopravníka.
Teplovzdušné zariadenie. Horúci vzduch fúka na kužeľ, ktorý znižuje lepenie cesta.
Posyp múky je hnaný cez kužeľ. Posyp bez vlastného pohonu reguluje intenzitu posýpania.
Posyp múky s nastaviteľnou intenzitou posýpania a zastavenie posýpania, keď nie je prítomné cesto.
Olejové rozprašovacie zariadenie s motorovým čerpadlom Mazanie kužeľa so štyrmi rozprašovacími tryskami. Každá tryska môže byť samostatne zapnutá alebo vypnutá.
Olejové rozprašovacie zariadenie s pneumatickým čerpadlom.
Zariadenie na postrek vody. Kužeľ je zvlhčený so štyrmi rozprašovacími tryskami. Každá tryska môže byť samostatne zapnutá alebo vypnutá.
Prevodovky od výrobcu SEW.

Príslušenstvo

newsletter