MASDAC - linka na plnené palacinky SDR-K-800GA - Pancake

Linka je určená k plynulej automatickej výrobe plnených palaciniek s rôznymi náplňami. Súčasťou technologického procesu je pečenie výrobkov, dávkovanie náplne, vypálenie obrázku na povrch horného výrobku, skladanie sendviča.

Výrobca:
MASDAC
Obj. čislo:
sdr k 800ga

MASDAC - linka na plnené palacinky SDR-K-800GA - Pancake

Výška1,63 m
Šírka5,395 m
Hĺbka1,26 m

Linka je určená k plynulej automatickej výrobe plnených palaciniek s rôznymi náplňami. Súčasťou technologického procesu je pečenie výrobkov, dávkovanie náplne, vypálenie obrázku na povrch horného výrobku, skladanie sendviča.

Dávkovač cesta je umiestnený nad pečným pásom, ktorý pozostáva z celomedených platní. Dávkovač je vybavený duplikátovým násypníkom o objeme 35 litrov, umožňujúcou chladenie cesta, nakoľko násypník sa nachádza nad pečnou zónou. Ako chladiacu vodu možno použiť vodovodnú vodu.
Cesto sa do násypníka podáva manuálne. Množstvo cesta sa kontroluje vizuálne.

Cesto sa synchrónne dávkuje na pečné platne. Jedným taktom sa nadávkuje celý jeden priečny rad. Váhový rozptyl jednej dávky je max. 2,5%. Dávkovanie možno ovládať pomocou ovládacieho panela.

Všetky súčiastky dávkovača cesta sú vyrobené z nerezovej ocele. Po skončení práce je dávkovač ľahko rozoberateľný za účelom čistenia.

Pečný pás je vybavený celomedenými platňami, pod ktorými sa nachádzajú plynové horáky. Doplňujúci ohrev je zabezpečený hornými infračervenými plynovými žiaričmi.
Teplota povrchu medených platní se meria kontaktným teplomerom. Teplota sa reguluje plynovým ventilom. Časové rozmedzie doby pečenia je regulovateľné rýchlosťou pohybu pečného pásu. Teplotu možno regulovať v rozsahu 160-200°C

Systém rozvodu plynu a plynové horáky zabezpečujú rovnomerný ohrev medených platní po celom ich povrchu. Plynový systém odpovedá predpisom EU.

Na ráme bloku pečenia sa ďalej nachádza zariadenie na olejovanie povrchu medených platní. Olej je dodávaný zo zásobníka čerpadlom a pomocou stlačeného vzduchu sa rozprašuje na pečné platne. Množstvo oleja sa reguluje z ovládacieho panelu parametrom „interval nanášania oleja“.

Stieracie zariadenie je ovládané samostatným pohonom. Prítlačná stierka odstraňuje prebytočný olej z povrchu medených platní a zabezpečuje rovnomerný olejový film na platniach.

Otočná kefa automaticky odstraňuje prihorené cesto z pečných platní. Kefa z kokosových vlákien je vybavená samostatným pohonom.

Preklápacie zariadenie automaticky prevracia výrobky tak, aby boli upečené z oboch strán.

Prekladač upečených výrobkov ich náporom stlačeného vzduchu premiestni z pečného pásu na medzidopravník. Tento ich dopraví na sendvičovacie zariadenie.

Blok pečenia SDR-K-800GA je vybavený samostatným ovládacím panelom Siemens s dotykovou obrazovkou.

2. Medzidopravník SCV-800A

Medzidopravník premiestni upečené polotovary na blok sendvičovania tj. na finalizáciu výrobku.

3. Rozraďovacie zariadenie SDR-T-800A

Upečené polotovary postupujú na medzidopravníku v priečnych radoch po 4 kusoch na blok sendvičovania. Rozraďovacie zariadenie ich rozdelí do dvoch radov po jednom tak, aby každý rad postupoval na oddelené operácie. Na ľavý rad sa dávkuje náplň. Pravý rad postupuje na operáciu sendvičovania. Po týchto operáciách sú polotovary z pravého radu kladené na ľavé polotovary. Vzniknutý sendvič je tlakom uzatváraný a na povrch je súčasne vypálený obrázok.

4. Sendvičovacie zariadenie SDR-AM-800A

Dávkovač náplne je umiestnený nad ľavým radom polotovarov. Dávkovač je z nerezovej ocele, o objeme 14 litrov. Regulácia dávky náplne sa nastavuje manuálne. Zariadenie sa v prípade ľubovolného chýbajúceho polotovaru zastaví, čo umožňuje zásah operátora. Finálna úprava dávkovača závisí od špecifikácie náplne, ktorú zadá zákazník.

Po ukončení práce je dávkovač ľahko rozoberateľný za účelom čistenia.

Prípravok na vypaľovanie obrázku je vyhrievaný elektricky. Prípravok je ovládaný pneumaticky, synchrónne s uzatváracím mechanizmom sendvičovacieho zariadenia. Dizajn obrázku pre základné vybavenie stroja si určuje zákazník.

Prípravok k uzatváraniu sendviča je vyrábaný na mieru podľa zadaného konečného rozmeru (priemeru) výrobku. Je ovládaný pneumaticky.

Sendvičovacie zariadenie SDR-AM-800A je vybavené samostatným ovládacím panelom s dotykovou obrazovkou.

Hotové výrobky možno odoberať z výstupu zariadenia manuálne, alebo automaticky postupujú na odvádzací dopravník, odtiaľ na chladiaci dopravník a chladiaci tunel, baliaci stroj. Tieto zariadenia nie sú súčasťou ponuky.

Spôsob balenia volí užívateľ podľa zvoleného konceptu balenia a zabezpečenia doby trvanlivosti výrobku.
newsletter