Etážová pec POLIN TV DRAGO SYNT 840

Pec TV Drago Synt je syntézou tradície a inovácie v oblasti parných pecí. Vytvára jemné sálavé teplo, ideálne pre jemné pečenie s vysokou výhrevnosťou. Zároveň ponúka veľkú flexibilitu v porovnaní s ostatnými pecami v rovnakej kategórii, TV Drago Synt disponuje výbornou reguláciou teploty. To vytvára možnosť výroby širokého sortimentu výrobkov: cukrárskych výrobkov, drobného pečiva ale aj pečiva stredných a veľkých rozmerov.

Výrobca:
POLIN
Obj. čislo:
tv drago synt 840

Etážová pec POLIN TV DRAGO SYNT 840

Pec TV Drago Synt je syntézou tradície a inovácie v oblasti parných pecí. Vytvára jemné sálavé teplo, ideálne pre jemné pečenie s vysokou výhrevnosťou. Zároveň ponúka veľkú flexibilitu v porovnaní s ostatnými pecami v rovnakej kategórii, TV Drago Synt disponuje výbornou reguláciou teploty. To vytvára možnosť výroby širokého sortimentu výrobkov: cukrárskych výrobkov, drobného pečiva ale aj pečiva stredných a veľkých rozmerov.

- Samostatné zaparovanie pre každú etáž
- Digestor s odťahovým ventilátorom
- Zaparovanie riadené elektroventilom s časovačom (s výnimkou SIMPLE )
- Demontovateľné sklenené dvere s pákovým otváraním
- Automatická komínová klapka (okrem jednoduché)
- Možnosť doručenia pece v jednom kuse
- Automatický štart (s výnimkou SIMPLE)
- časovač pečenia (s výnimkou SIMPLE)

Bližšie informácie o parametroch nájdete v priloženom prospekte.
Kompletnú ponuku vám na vyžiadanie vypracujeme.
newsletter