Etážová pec POLIN TV SYNT

Pec TV Synt je syntézou tradície a inovácie v oblasti parných pecí. Vytvára jemné sálavé teplo, ideálne pre jemné pečenie s vysokou výhrevnosťou. Zároveň ponúka veľkú flexibilitu v porovnaní s ostatnými pecami v rovnakej kategórii, TV Synt disponuje výbornou reguláciou teploty. To vytvára možnosť výroby širokého sortimentu výrobkov: cukrárskych výrobkov, drobného pečiva ale aj pečiva stredných a veľkých rozmerov.

Výrobca:
POLIN
Obj. čislo:
tv synt

Etážová pec POLIN TV SYNT

Pec TV Synt je syntézou tradície a inovácie v oblasti parných pecí. Vytvára jemné sálavé teplo, ideálne pre jemné pečenie s vysokou výhrevnosťou. Zároveň ponúka veľkú flexibilitu v porovnaní s ostatnými pecami v rovnakej kategórii, TV Synt disponuje výbornou reguláciou teploty. To vytvára možnosť výroby širokého sortimentu výrobkov: cukrárskych výrobkov, drobného pečiva ale aj pečiva stredných a veľkých rozmerov.

- Zaparovanie pre každú etáž
- Digestor s parným odsávačom
- Elektromechanické ovládacie so záložným termostatom
- Kontrola zaparovanie s elektromagnetickým ventilom
- Špeciálne odmontovateľné sklá
- Bezpečnostný termostat
- Predpríprava na automatickú klapku komína (voliteľne)
- Možnosť zaslania pece v celku na montáž
- Označenie CE

Bližšie informácie o parametroch nájdete v priloženom prospekte.
Kompletnú ponuku vám na vyžiadanie vypracujeme.

Prílohy na stiahnutie

prospekty
pec-tv-synt-prospekt.pdf
newsletter